Cena za zhotovení základové desky záleží na lokalitě, rovinnatosti terénu, jeho podloží a v neposlední řadě na radonovém riziku

Rovinnatý terén bez radonového rizika:

 • skrývka ornice v ploše ZD + 2 m, přesun hmot na zemník na pozemku do 5 m
 • vytyčení základové desky
 • hloubení základových rýh v hloubce dle PD vč. ručního dorovnání dle statiky se zohledněním podloží – kontrola po provedené sondě statikem s případným dopočtem
 • položení zemnící pozinkované pásky vč. 5 vývodů – 4 x venkovní + 1x HDR vnitřní
 • betonování základových rýh s armováním
 • zdění obvodu ZD ze ztraceného bednění s armováním a betonovou výplní
 • návoz hutněného recyklátu
 • pokládka ležaté kanalizace do písku vč. obetonování –  prostupy pro chráničky na přípoj vody, NN kabelu vč. příslušných chrániček a dorovnání výšky ZD pro betonáž horní desky
 • příprava základové desky –  KARI sítí 150 x 150 mm s vymezovacími segmenty
 • betonáž horní desky o tloušťce 150 mm
 • penetrace ZD a izolace proti vodě  
 • radonová izolace – dle Protokolu o výskytu radonu
 • boční zateplení ZD vč. pohledového soklu -extrudovaným polystyrenem – 50 mm/600/ 1000 mm( provádí se po ukončení montáže Hrubé stavby )
 • provedení pohledového soklu MARMOLITEM o výšce 300 mm. Struktura: střední zrnitost – 2 mm. Barva: dle libovolného výběru.
image_printTisknout
Kategorie: Služby