Chcete i Vy svou vlastní roubenku? Společnost OXFORD group Vám poskytne kompletní servis. Roubení je konstrukční systém prověřený stovkami let a díky moderní technologii umíme roubenky dělat mnohem rychleji, s vyšší přesností a navíc je možné je přizpůsobit standardům odpovídajícím současným potřebám bydlení.

Roubenky mají v České republice tradici, která se vyvíjela několik staletí. Při návrhu se proto snažíme respektovat charakteristické prvky daného regionu. Na druhou stranu víme, že není třeba cíleně vytvářet přesné repliky. Náš projektant s Vámi probere vaše požadavky a vytvoří projekt  roubenky  na míru. Ani při výrobě  nás nic nepřekvapí, jelikož je projekt konzultován s naším technikem specializovaným na roubené stavby.

Součástí první nabídky je i 3D model vaší roubenky. Díky technologii výroby, kdy pracujeme s vysušeným lamelovým hranolem, se vyvarujeme dodatečnému sesedání stavby a nutnosti nechat roubenku tzv. vymrznout. Celý proces stavby roubenky se tím zjednodušuje.

Typové roubenky

Jizerka

Jizerka je jednopodlažní roubenka s obytným podkrovím, která kombinuje krásu masivního dřeva s moderní architekturou. Střecha je sedlová, stěny jsou tvořeny z BSH hranolů o šíři 28 cm v pohledové kvalitě s pero-drážkou a s jemnějším typem zámku u rohového napojení. Důraz je kladen na větší zaklené plochy.

Rokytka

Rokytka je jednopodlažní roubenka s obytným podkrovím inspirovaná tradiční architekturou charakteristickou pro náš kraj. Střecha je tvořená polovalbou s tzv. sukní s možností okrasného zakončení krokví. Stěny jsou tvořeny BSH hranoly o šíři 28 cm v pohledové kvalitě s pero-drážkou a výrazným rybinovým spojem v rozích stavby.

Jednoduchá cesta k roubence

1. Architektura

Prvním krokem na vaší cestě k roubence je zpracování architektonického návrhu. Roubená architektura vždy spoluvytvářela obraz venkova v českých zemích, je pojítkem mezi současností asvětem našich předků. Návrh by měl respektovat architektonické prvky charakteristické pro dané území. Jedná se zejména o tvar stěnových profi lůnebo způsob tvarového řešení střechy. Přesto může být roubenka zpracována velmi moderně. Architekt při návrhu zohlední vaše požadavky na způsob využívání domu apromítne je dodispozičního řešení.

2. Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci zpracovává autorizovaný projektant specializovaný na oblast dřevěných staveb. Při zpracování projektu vychází z architektonické studie a z vašich individuálních požadavků. Projekt roubenky je zpracováván jako prostorový 3D model, a to do nejmenšího detailu. Díky tomu získáte jedinečnou představu o reálné podobě vašeho domu. Při konzultacích s projektantem si můžete zvolit řešení některých detailů, například tvar rohového spoje stěnových trámů nebo okrasné zakončení krokví a vaznic. Po ujasnění všech detailů vám předložíme podrobnou cenovou nabídku.

3. Výroba na dřevoobráběcím centru

Výroba celé roubenky probíhá na CNC dřevoobráběcím centru řízeném počítačem. Každý prvek konstrukce je opracován do fi nálního tvaru a obsahuje již všechny připravené spoje, otvory, vrtání apodobně. Díky vysoké přesnosti opracování jsme připraveni řešit i složité tesařské spoje vpohledové kvalitě. Všechny konstrukční prvky jsou opatřeny čísly, která odpovídají číslům v montážní dokumentaci. Ta je dodávána zdarma ke každé expedované zakázce.

4. Příprava a realizace stavby

Poslední fází na vaší cestě k roubence je vlastní realizace stavby. Montáž konstrukce provádějí certifi kované realizační fi rmy, které prošly montážním školením. Konkrétní fi rmu vám doporučíme podle místa realizace vaší stavby.Vlastní montáž je díky přesně opracovaným dílům velmi rychlá apřipomíná dřevěnou stavebnici. Pokud zvolíte stěnové profi ly ze sušeného dřeva, můžete svou roubenku obývat ihned po dokončení montáže anení nutné nechat stavbu „vymrznout“.

Typy stěn

1. Jednoduchá stěna

Nejčastější skladba:

 • Nejběžnější šíře stěny  je 240 mm (možno i 160 a 200mm). Nejčastěji používané jsou smrkové BSH hranoly, přičemž skladebná výška bez pera je 230 mm (možno i 190mm) , pero  vždy  uvažujeme 10mm.
 • Krov bývá obvykle řešen z KVH hranolů v konstrukční kvalitě (označení NSi) nebo z řeziva (na požadavek zákazníka je možná i varianta s impregnací).
 • Roubení je nejčastěji řešeno jen do úrovně stropu, dále se řeší jako rámová konstrukce.
 • Zákazník si může zvolit, zda chce sraženou průběžnou nebo neprůběžnou hranu na prvních roubení, tzv. fáze.

2. Jednoduchá stěna s mezerou

Nejčastější skladba:

 • Nejčastěji používaná je šíře stěny 240 mm (možno i 160 nebo 200 mm) a využívá se většinou smrkový BSH hranol, kdy je výška vždy v sudém rozměru např. 200 nebo 240 mm.
 • Mezera mezi prvky roubení je obvykle 30 mm – vyplňuje se nejběžněji ovčí vlnou.
 • Strop bývá nejčastěji řešen z BSH hranolů.
 • Krov se nejběžněji řeší z KVH hranolů v konstrukční kvalitě (označní NSi)  nebo z řeziva ( na přání zákzaníka může být i impregnováno).
 • Roubení se často řeší jen do úrovně stropů, dále pokračuje jako rámová konstrukce.

3. Dvojitá stěna

Nejčastější skladba:

 • Nejpoužívanější šíře stěny je 300 mm (tj, 100 mm dřevěného prvku,  100 mm izolace, 100 mm dřevěného prvku).  Nejčastěji používané jsou smrkové duo hranoly o šíři 100 mm a skladebná výška bez pera 190 mm (230 mm), s perem pak 200 mm (240 mm).
 • Roubení se nejběžněji řeší jen do úrovně stropu, a dále se pokračuje jako rámová konstrukce.
 • Zákazník si může zvolit, zda chce sraženou průběžnou nebo neprůběžnou hranu na prvních roubení, tzv. fáze.

Kategorie: Služby